Хятадын аж үйлдвэрийн мэдээллийн аюулгүй ...

Хурлаар нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл, 2019 онд Хятадын аж үйлдвэрийн мэдээллийн аюулгүй байдлын салбарын цар хүрээ 9 тэрбум 974 сая юань байсан бол 2020 онд энэхүү хэмжээ нь 12 тэрбум 281 сая юань болж өсөх төсөөлөлтэй байна.

home.inspection.gov.mn

аюулгүй байдлын үндсэн шаардлага MNS 5023:2001 стандартын 3.2 Үйлдвэрньус,намаггүй,хогхаягдал ... Үйлдвэрийн гадна орчин, барилга байгууламжийн талаар ЭРХЛЭГЧДЭД УРЬДЧИЛСАН ХЯНАЛТ ХИЙХ ...

МОНГОЛЫН ОЙ, МОДНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН …

ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ 2019.10.21 МОНГОЛЫНОЙЧИД, МОДНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО ... • УИХ-ын 2010 оны 48 дугаар тогтоол –"Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай" 3.5.2.4. Мод ...

Хүнсний үйлдвэрлэлийн стандартууд | BSI

Хүнсний ханган нийлүүлэлтийн сүлжээнд тохирлыг хангах, салбарын хамгийн сайн туршлагыг нэвтрүүлэхэд BSI нь хүнсний аюулгүй байдлын баталгаажуулалт ба эрсдлийн удирдлагын үйлчилгээг өргөн хүрээнд санал болгодог.

шимт үзүүлэлт, чанар, аюулгүй байдлын үзүүлэлт, бүтээгдэхүүн хоорондын зохицол; Гүйцэтгэх үүрэг a) хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, хоол, ундааны бүтээгдэхүүний илчлэг,

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ...

12. 1 Конвенцийн 20 дугаар зүйлд дурдсан хамтын ажиллагааг дэмжих үүднээс авсан арга хэмжээнд зохих бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд үндэсний дадлын дагуу ажилчдын аюулгүй байдлын төлөөлөгч, ажилчдын аюулгүй байдал ...

Үйлдвэрлэлийн хяналт

Үйлдвэрлэлийн тандалт, техникийн тандалт үйлчилгээг хоёуланг нь тандалт, ... ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын систем ISO 14001 орчны менежментийн систем ISO 27001 мэдээллийн аюулгүй ...