ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТУХАЙ /ШИНЭЧИЛСЭН ... - Legalinfo.mn

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ.ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЗАГВАРЫН ТУРШИЛТ, ШАЛГАЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН АЖЛЫГ 2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ГҮЙЦЭТГЭНЭ.

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ

23.2.4.40.0 КГХ/СМ КВ-ААС ДЭЭШ ДАРАЛТТАЙ ШУГАМ ХООЛОЙН ЗАСВАР, УГСРАЛТЫН АЖИЛ ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД 25 000 ТӨГРӨГ. /ЭНЭ ЗҮЙЛИЙГ 2011 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 9-НИЙ ӨДРИЙН ХУУЛИАР ӨӨРЧЛӨН НАЙРУУЛСАН/