OLCDB (Oriental Language & Culture Database) is a cooperative project between Department of Educational Technology and Department of Oriental Language and Culture, Peking University, and the first comprehensive and featured database for oriental

Дифференциал хамгаалалт: үйл ажиллагааны ...

Үүний үндсэн дээр бид хамгаалах хэлхээний тийм учраас үйл ажиллагааны зарчмын нэртэй байна гэж дүгнэж болох юм. хамгаалах бүсэд хэсгийг одоогийн трансформатор хооронд шууд оршдог санадаг. богино залгааны, одоогийн ...

Beamline 6-ID-B,C - The Advanced Photon Source (APS)

6-ID-B,C, 27-ID-B, 33-BM-C. Beamline 6-ID-B,C is operated by the Magnetic Materials Group in the X-ray Science Division (XSD) of the Advanced Photon Source. Research on this beamline centers on general x-ray scattering studies of materials. The beamline has 2 end-stations: 6-ID-B: Psi -Diffractomter.

Цалингийн зээл - Голомт банк

Сүүлийн 6 сар тухайн байгууллагад ажилласан үндсэн ажилтан байх; Голомт банкаар цалингаа 1 сараас дээш авсан байх; ... Кредит карт Цалингийн зээл Дижитал зээл Хэрэглээний зээл ...

Integrated Leadership System (ILS) APS 6 profile

Displays personal drive and integrity APS 6. Capability. Demonstrates public service professionalism and probity. Engages with risk and shows personal courage. Commits to action. Promotes and adopts a positive and balanced approach to work. Demonstrates self awareness and a commitment to personal development. Description.

Capability map: APS 6 Descriptors & Performance …

APS 6 Descriptors & Performance Indicators . 1. Contributes to strategic thinking. Capability Description Performance indicators. 1.1 Supports shared purpose and direction . Clearly supports and promotes the department's work and goals, linking recommendations and decisions to organisational outcomes. Sets performance

Work level standards: APS Level and Executive Level …

An APS Level 6 employee would generally be required to undertake work that is complex in nature, work under limited direction with the opportunity for reasonable autonomy and accountability. Employees at this level exercise both initiative and judgment in the interpretation of policy and in the application of practices and procedures.

Цалингийн харилцах - Голомт банк

Харилцах данснаасаа ямар төрлийн гүйлгээнүүд хийх боломжтой вэ? Та харилцах данснаасаа захиалгат шилжүүлгээр хадгаламжиндаа мөнгө автоматаар татуулах, гадаад гуйвуулга, банк хоорондын ...

Танилцуулгыг хянасан

6 1.2 Ойлголт, тодорхойлолт Дундаж цалин: Тайлант хугацаанд цалин, хөлс авсан ажиллагчдын тоогоор жигнэсэн нийт цалин хөлс болон тайлант хугацаанд цалин хөлс авсан ажиллагчдын тооны харьцаа юм.

Цалингийн тооцоолол татаж авах

Дараах формыг бөглөмөгц цалингийн хүснэгтийг татаж авах имэйл танд автоматаар илгээгдэнэ. Иймд үнэн зөв бөглөнө үү. Зарим тохиолдолд SPAM фолдерт орох магадлалтай тул SPAM фолдероо шалгаарай ...

Байгаль хамгаалах уламжлалт мэдлэгийг ...

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар Ховд аймгийн Дарви сумын Соёлын төвтэй хамтран "Экологийн ёс зүй ба байгаль хамгаалах уламжлалт мэдлэг" сэдэвт нөлөөлөл, сурталчилгааны ажлыг 2020 оны

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

2.6.6.төрийн болон албаны нууцын хууль тогтоомж, энэхүү журмыг зөрчсөн албан тушаалтан, албан хаагчид холбогдох хууль тогтоомжид заасан арга хэмжээ авах саналыг байгууллагын удирдлага, холбогдох байгууллагад гаргах;

Шилэн данс

6 сар 2022 2-р улирал 2022 7 сар 2022 8 сар 2022 9 сар 2022 3-р улирал 2022 10 сар ... 6 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Тухай ...

Мартагдаж буй "Майн баяр"

Тэртээ 1922 оны тавдугаар сарын 1-ээс хойш монголчууд бид хөдөлмөрчдийн эрх ашгийг хамгаалах өдөр буюу "Майн баяр"-ыг тэмдэглэж буй. 1986 оны хавар Америк, Канадын социалист болон комунист байгууллагууд, ажилчид жагсаж ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Нэг.Нийтлэг үндэслэл. 1.1.Төрийн байгууллага, бусад хуулийн этгээдийн төрийн болон албаны нууц (цаашид "нууц" гэх) хамгаалах ажилтан (цаашид "нууц хамгаалах ажилтан" гэх)-ныг тогтвор ...

2019 9 6-

байгааг дурьдсан байна. Дэлхий нийтэд бодит цалингийн өсөлт 2008 оноос хойш буурсаар 2017 онд хамгийн доод түвшинд буюу 3.4 - 1.8 хувьд хүртэл, цалингийн хувьд хүртэл тус тус буурсан байна.