Хүний дотор энергийг зохицуулагч 7 хүрд буюу Чакраны тухай

Хүний дотор энергийг зохицуулдаг энергэн систем – бүтэц оршдог. Энэ систем нь хүний сэтгэл, бие махбодь, оюун санааны байдлуудыг хариуцдаг бөгөөд хүний сэтгэлийн болон сүнсэн бүтэцтэй илүү их холбоотой. Энергийн систем нь 3-н энергийн шугам ба 7-н энергийн зангилаа-"чакра" гэж нэрлэгддэг төвүүдээс бүрддэг байна.

Domov sociálnych služieb - TSK

úschovu cenných vecí. Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova. Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe. V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje ...

LUMEN Trebišov, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb …

LUMEN Trebišov je rozpočtová organizácia napojená svojimi výdavkami aj príjmami na kapitolu zriaďovateľa, teda Košický samosprávny kraj v Košiciach.. Zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu a štatutárnym zástupcom je PaedDr. Štefan Čarný - riaditeľ organizácie. 1 V časti zariadenie pre seniorov sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila ...

Программные продукты - Dahuasecurity.com

Кроме функций безопасности, DSS Professional также исследует возможности в различных сферах, например, для парков, сетевых магазинов, банков, нефтяной и газовой сферы, логистики и т.д.

BUKOVEC – domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

DD a DSS BUKOVEC poskytuje sociálne služby celoročnou formou pobytu. Poskytovaný druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (DSS) pre zdravotne postihnutých občanov nad 50 rokov s demenciou rôzneho typu etiológie a s telesným postihnutím odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Zariadenie pre seniorov (ZpS)

Дижитал шүдний эмчилгээнд зориулагдсан SprintRay ProCure 2 …

Contents hide 1 SprintRay ProCure 2 Дижитал шүдний эмчийн гарын авлага 2-т зориулагдсан өндөр хурдны дараах хатууруулах систем. Баяр хүргэе! 3 1. Хайрцагт 4 2. Хаана тохируулах вэ 5 3. ProCure 2-г залгана уу 6 4. Утасгүй сүлжээнд холбоно 7 Хатаах ...

PCI DSS дагаж мөрдөхөд ямар бэлтгэл шаардлагатай вэ?

Байгууллагууд эдгээр аюулгүй байдлын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хадгалахын тулд хэрэгжүүлэх ёстой PCI DSS нийцтэй байдал. Тиймээс, PCI DSS-ийн нийцлийг хангахад бэлтгэх арга замыг илүү сайн ойлгохын тулд 12 шаардлагыг товч тайлбарласан болно. PCI DSS-ийн шаардлага 1:Карт эзэмшигчийн мэдээллийг хамгаалах галт ханын тохиргоог …

Domov sociálnych služieb Púchov - Nosice

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice (skratka DSS - Púchov - Nosice) Sídlo organizácie: 020 01 Púchov, Nosice 57. Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia. Dátum zriadenia: 1993. IČO: 00 62 81 15. Aktuality. Pomôž nám vyhrať "Vymaľuj s nami Slovensko"

Domov sociálnych služieb (dss) - Platforma rodín

DSS, ktoré poskytujú službu dieťaťu, majú zo zákona povinnosť „utvárať podmienky na vzdelávanie" (zákon o sociálnych službách § 38 ods. 2 písmeno c bod 1). Ak sa v DSS poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova. (§ 38, ods. 3 zákona o sociálnych službách). Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to ...

Хяналтын систем - Nano Planet

Уг төхөөрмжийг дотор болон гадна орчинд тохируулахад тохиромжтой ба аливаа төрлийн хөндлөнгийн хандалтын хяналтын систем (жишээлбэл: rfid, хурууны хээ, биометрийн уншигч төхөөрөмж) -тэй нэгтгэсэн стандарт шийдэлтэй ...