Судалгааны тайлан by Enkhmunkh Enkhjin - Prezi

Судалгааны зорилт 1. Тэнэмэл хүүхэд бий болно - 13.1% 2. Хүүхдийн сурлага хүмүүжил муудна - 34.4% 3. Хүүхдүүд гэмт хэрэгт холбогдоно - 13.1% 4. Хүүхэд сэтгэлзүйн хямралд орно - 39.3 Энэхүү судалгааг хийхийн тулд дараах зорилтуудыг тавив. Үүнд: Гэр бүл салалтын үр дагаврын талаарх олон нийтийн санаа, үзэл бодлыг тандан судлах.

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

боломж бүрдэнэ. Уг тайлангийн Хуулийн этгээдэд үүсэх зардал-тооцоонд оршин суугчдын төлбөр нэг сард нийт 330-5903 орчим сая төгрөгөөр буурах боломжтой гэсэн тооцоо гарсан.

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН - Geres

гүйцэтгэлээ. Үндсэн багт Д. Бямбасүрэн (тоон судалгааны зөвлөх), Л. Цэлмэгсайхан (чанарын судалгааны зөвлөх), Ц.Бадамсүрэн (судалгааны зохицуулагч) нар ажиллаа.

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН - HSS

Судалгааны багийн ахлагч Б.Амарсанаа МУИС-ийн ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, проф Зөвлөх: Д.Наранчимэг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн

судалгаа тайлан жишээ - SlideShare

судалгаа тайлан жишээ 2. 3. 4. С О Ё Л У Р Л А Г И Й Н С А Л Б А Р Ы Н З А Х З Э Э Л И Й Н С У Д А Л Г А А | 4 УДИРТГАЛ Судалгааны зорилго: Соѐл урлагийн байгууллагаас нийгэмд үзүүлж буй соѐлын үйлчилгээний чанар, үр өгөөж ...

БАРОМЕТРИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Та бүхэн судалгааны үр дүнтэй танилцан, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглахын зэрэгцээ судалгааны арга, аргачлалтай холбоотой санал хүсэлтээ бидэнд илгээж, хамтран ажиллахыг хүсье.

ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН - JICAPDF(JICA Report PDF)

Төслийн Тайлан 1-2 Дээрх нөхцөл байдлын улмаас Монгол улсын Засгийн газар Япон улсын Засгийн газраас гүүрийн засвар арчлалтын хяналтын чадавхийг сайжруулах технологийн дэмжлэг ...

ЖИЛИЙН ТАЙЛАН 2019

4 Жилийн тайлан 2019 Стратегийн шинэчлэл Манлайлах эрч хүч Итгэл@Хязгааргүй Дижиталчлал Шинэ эхлэл 5 ТУЗ-ийн даргын мэндчилгээ Санжай Гүпта ХасБанк болон ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн

Судалгааны тайлан бичих арга зүй

Тайлан гэдэг бол судалгааны болон төслийн ажлын нэг хэсэг бөгөөд албан ёсны хэлбэрээр бичигдэнэ. Тайлан нь дотроо тодорхой цаг хугацаа өнгөрөх бүрд тогтмол гардаг явцын гэж байхаас гана бүх ажил...

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН - UNICEF

Судалгааны арга зүй, чанарын дүн шинжилгээ, эцсийн тайлан бичих зэрэгт мэргэжил арга зүйн байнгын дэмжлэг туслалцааг АНУ-ын Эморийн Их сургууль (Бетани

Судалгааны ажлын тайлан

Судалгааны багийн ахлагчид: Очирын Чимэдсүрэн (ЭМШУИС-ийн НЭМС) Кирк Смит (Бэркэлэй дэх Калифорнийн Их сургууль) Судалгааны багийн гишүүд: Л.Дрью Хил (Беркелей дэх Калифорнийн Их сургууль)