Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа хэрхэн сунгах вэ?

Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр "Газрын тухай" хуулийн 37.1 дэх /Эрхийн гэрчилгээний хүчин төгөлдөр байх хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө эзэмшигч нь хугацаа сунгуулах ...

Хамгаалагдсан худгууд - Hesperian Health Guides

1 Аюдулгүй худаг, усан цөөрөм байгуулах дараалал. 1.1 Усны цөөрмийг нээх өөрчллөтүүд; 1.2 энгийн худагуудад хийж болох засвар өөрчлөлт; 2 Гэр бүлийн худгыг хамгаалах нь. 2.1 Худгийг хаана ухах вэ?; 2.2 Худгийн бэхэлгээний хана

ГАЗРЫН ТУХАЙ - Legalinfo.mn

44#_1_#.11.СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО НЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫГ АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭНД ЗААСНААС ӨӨР ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗРЫГ АШИГЛАСАН БОЛ ГАЗРЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН АЛБА, ГАЗРЫН ДААМАЛ ЭНЭ ХУУЛИЙН 44#_1_#.5-Д ЗААСАН ГЭРЭЭГ ЦУЦАЛЖ, АШИГЛАЛТЫН ЯВЦАД ...

Ус өргөх I станцад 15ш гүний худаг шинээр барих ажлын газрын …

Эрдэнэт үйлдвэр нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Ус өргөх i станцад 15ш гүний худаг шинээр барих ажлын газрын доорх усны нөөцийг тодорхойлох –ыг нийлүүлэх ...

Лекц 7 - SlideShare

Энэ нь дараах 3 нөлөөллөөс шалтгаалдаг. Баялгийн нөлөөлөл Зээлийн хүүгийн нөлөөлөл Гадаад худалдан авалтын нөлөөлөл. 7. Баялагийн нөлөөлөл Үнэ өсөхөд баялагийн тухайлбал санхүүгийн ...

Хятад, Америкийн харилцааны талаар тодорхой шаардлага …

Тайваний хоолойн хоёр эрэг хэдийгээр нэгдээгүй боловч эх газар, Тайвань нь нэг Хятадад харьяалагддаг бөгөөд Тайвань нь Хятадын салгаж болшгүй газар нутгийн нэг хэсэг гэсэн бодит үнэн хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй ...

"1992 оны нэгдсэн ойлголт" улс төрийн үндсэн суурийг …

Мөн Монголын талын тууштай баримталдаг байр суурь юм. 20 гаруй жилийн өмнө, Хятадын эх газрын хоёр эргийн харилцааны нийгэмлэг болон Тайваний хоолойн солилцооны сан "Хоолойн хоёр эрэг нэг Хятадын зарчмыг баримтлах ...

"Урт нэртэй" хуулийг хэрэгжүүлэх гарц буюу дундын хувилбар

"Урт нэртэй" хууль ужиг гацаанаас гарах уу, эсвэл дахиад л гацах уу? Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн ...

Газрын харилцаа - Газар эзэмших, ашиглах, гэрээ, гэрчилгээний хугацаа …

Зориулалт. Хугацаа. 1. Барилга байгууламж барих зориулалтаар газрын эрх авч гэрээ хийсэн боловч захиргааны байгууллага болон бусдын хууль бус үйлдлээс шалтгаалан газар эзэмших, ашиглах гэрээ хийснээс хойш 2 жилийн ...

Хятадын чөлөөт бүсүүд

Хятадын Тfz,ftz ын тодорхойлолт ТХБ,Тfz,ba нь Гаалийн газрын хяналт шалгалт зөвшөөрлөөр урт хугацаанд бб хадгалах боломжтой газрыг хэлнэ.(хилийн дотор гаалийн бүс дотор) ЧХБ,ftz байгуулагдхаас ...

Худаг барих зөвлөгөө - Барилга МН

Худаг өрөмдөж байх үед хэрхэн хяналт тавих вэ. 1. Таны яг сонгосон газар эсвэл хайгуулаар заасан цэгт өрөмдлөг явагдаж байгаа эсэх. 2. Яндан шүүр суулгахад байлцаж хэдэн м яндан суулгаж ...