Автомашины албан татвар, агаарын бохирдол болон авто зам ашигласны …

Монгол Улсын "Авто тээврийн өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хууль, Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль"-ийн дагуу авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг эзэмшиж байгаа хувь хүн, хуулийн этгээд ...

Байгалийн нөөц ашигласны ... - News.MN

Байгалийн баялгийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын төрөл Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөө-цийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуу-лах төлбөрийн орлогын хувь хэмжээний доод ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

17 дугаар зүйл.Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ 17.1.1.үйлдвэрлэл, соёл, шинжлэх ухааны зориулалтаар барьсан загасны төлбөрийг килограмм тутамд 700-1000 төгрөгөөр;

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт. Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ус, рашаан ашигласны төлбөр ногдуулах, уг төлбөрийг төсөвт төлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Нэг. Ерөнхий зүйл. 1.1. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (цаашид "АМНАТ" гэх) төлөгчийн худалдсан, худалдахаар ачуулсан, экспортолсон, өөрийн хэрэгцээнд ашигласан бүх төрлийн ашигт ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 15.3, 20.2-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ"-г 1 дүгээр, "Усны ...

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

хувь хэмжээ, тооцох аргачлалд өөрчлөлт орж шинэ төрлийн төлбөр нэмэгдэн гарч ирснийг татвар тус бүрээр нь доор үзүүлэв. • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

15.6.Энэ хуулийн 15.З, 15.5-д заасан төлбөрийн хувь, хэмжээг ус, рашааны нөөц, чанар, ашиглалтын хэлбэр, зориулалтыг харгалзан тухайн газар нутгийн байгаль, цаг уурын нөхцөл, онцлогтой уялдуулан ялгавартай тогтооно. Хэвлэх 16 дугаар зүйл.Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ

УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ …

1. "Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ"-г 1 дүгээр, "Усны нөөц ашигласны төлбөрөөс хөнгөлөх хувь, хэмжээг"-г 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай. 2. Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг усны сав газар тус бүрээр тогтоож мөрдүүлэхийг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт …

АМНАТ - SlideShare

1. АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ 2018 он 2. МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА Монгол Улсын татвар Албан татвар, хураамж, төлбөр Ашигт малтмал Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь АМНАТ гэж юу вэ? Газрын ...

Сүхбаатар аймагт үйл ... - bayansharga.mn

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээ Жишээ болгож Хэрлэн голын ай сав газрын гадаргын усан дээр, уул уурхайн хайгуулын компани ус ашигласан 1 м куб-н үнийн дүнг тооцож гаргаж үзье.

Хоногт 100 шоо метрээс дээш ус ... - ikon.mn

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээ болон Ус бохирдуулсаны төлбөрийн тухай хуулийн хүрээнд ямар ажил хийгдэж байгаа талаар БОНХЯ-ны Усны мониторинг зохицуулалтын хэлтсийн дарга Г.Мөнх-Эрдэмээс тодрууллаа.