IRR эсвэл дотоод өгөөжийн түвшин

Таны IRR, эсвэл Дотоод Хөлийн Татвар, энэхүү зээл дээр 15.1825% болно. Үүний үр дүнгийн нотолгоо энд байна: 110 $ -ийн өнөөгийн үнэ цэнэ нь 15,1825% -ийн хямдралын ханшаар 95,50 доллар байна. Энэ бол $ 110 / 1 ...

Дотоод өгөөжийн хувь

Төслийн дотоод өгөөжийн индикатор төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын хэмжээнээс давсан буюу наад зах нь тэнцүү байх тохиолдолд уг төсөл батлагдан хэрэгжих боломжтой гэж …

сэдэв 4-хотш - SlideShare

сэдэв 4-хотш. 1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛИЙГ ҮНЭЛЭХ АРГУУД БОЛОВСРУУЛСАН: Л.БААСАНДОРЖ. 2. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛИЙГ ҮНЭЛЭХ НЬ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛИЙГ ҮНЭЛЭХИЙН ӨМНӨ ЗОРИУЛАЛТ, ШИНЖ ...

IRR-ийн тооцоо. Дотоод өгөөжийн түвшин: тодорхойлолт, …

Өгөөжийн дотоод хувь зээлийн хүүнээс их байх үед төслийг ашигтайд тооцох бөгөөд цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийн аргаас ялгаатай нь өгөөжийг мөнгөн дүн бус хувиар хэмждэг. Жижиг, өсөлтийн хувь өндөртэй компаниуд өгөөжийн дотоод хувийн аргыг илүү хэрэглэдэг.

Lecture 6 - SlideShare

4. Аливаа хөрөнгөөс олох өгөөжийн хэмжээ нь: Хөрөнгийн үнийн өсөлт Тухайн хөрөнгөнөөс тодорхой хугацаанд орж ирэх мөнгөн урсгалын хэмжээнээс хамаардаг. 5. Аливаа санхүүгийн активыг удаан хугацаагаар эзэмших тохиолдолд дараалан орж ирэх орлогын түвшин харилцан адилгүй байдаг. Иймд дундаж орлогыг тодорхойлох …

лекц №7 - SlideShare

Өгөөжийн дотоод хувийг хувь гэж дэвшүүлэх замаар тооцно. Үе тутмын төлбөрийн хэмжээ тэнцүү байгаа үед өгөөжийн дотоод хувийг таамаглал нэрлэдэг. Өгөөжийн дотоод хувь нь (IRR) нь: тооцоход хялбар байдаг. Харин тэнцүү биш мөнгөн урсгалтай үед нэлээд их тооцоо хийх хэрэгтэй болно. 15.