ARDIUNO ДЭЭР СУУРИЛСАН REAL TIME ВЕБ СИСТЕМ …

ARDIUNO ДЭЭР СУУРИЛСАН REAL TIME ВЕБ СИСТЕМ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ Гүйцэтгэсэн:Б.Дүүрэнжаргал Гарчиг Зорилго Зорилт Судалгааны хэсэг Технологийн судалгаа төслийн хэсэг Гарчиг Зорилго Зорилго Энэхүү төгсөлтийн ажлын хүрээнд 100 ...

Блокчэйн технологи дээр сууурилсан арилжаа, төлбөр тооцооны систем

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД. Тендерийн нээлт хойшлох тухай "Хөдөө аж ахуйн бирж" ТӨХХК-с зарлагдсан ХААБ/201901001 тоот "Блокчэйн технологид суурилсан арилжаа, төлбөр тооцооны систем" нийлүүлэх тендерийн баримт бичигт ...

Veritech ERP Payroll - Interactive LLC

суурилсан, онлайн програм хангамж юм. Цалингийн тооцоолол нь байгууллага дурын тоогоор үүсгэж болох хувьсагчууд дээр суурилах бөгөөд эдгээр хувьсагчуудыг ашиглан ямар ч томьёог

Elf Verse | Elf-Verse

БЛОКЧЭЙН ДЭЭР СУУРИЛСАН СЕКУНД ТУТАМ БОДИТ ҮНЭЛЭМЖ ӨГӨХ СИСТЕМ. ... Tiny.games нь блокчэйн дээр суурилсан утас компьютерийн тоглоом ашиглан суралцахыг зугаатай, донтмоор, үр дүнтэй болгоно. ...