Үйл ажиллагаа - greensoft.mn

Хэлэлцүүлэг 4. Mongolian economy based on natural resources and mining sector, is expected to expand substantially over the next few decades. Also at the same time energy demand will increase strongly because, the development of mega projects involving coal, copper, gold, iron ore, and uranium mining can dramatically increase the ...

Нүүрсний үнийн судалгаа

Ийм учир Хятад улс нь гадаадад нүүрсний салбарт үйл ажиллагаа явуулахыг дэмжих, импортын хэмжээг нэмэгдүүлэх, дотоодын тээврийн нөхцлийг сайжруулах, нүүрсний тээвэрлэлтийн баталгааг хангах чиглэлийг баримталж ...

Тавантолгойн цахилгаан станцын тендерийн ялагчаар …

Тавантолгойн нүүрсний ордыг түшиглэн том чадлын цахилгаан станц барих тендерт Японы "Марубени" /Marubeni/ корпораци шалгарчээ. Монгол Улсын Засгийн газраас Тавантолгойн нүүрсний ордыг түшиглэн том чадлын цахилгаан ...

Цахилгаан станцын бүтэц

Бизнес төлөвлөгөө - Эрчим хүчний дэд бүтцийн ... · Цахилгаан станцын үйл ажиллагаа амжилттай явах гурван үндсэн нөхцөл ... хоорондоо хэрэн тогтсон эрчим хүч нийлүүлэлтийн дэд бүтэц болон цахилгаан эрчим хүчний ...

Дулааны цахилгаан станц: тодорхойлолт, үйл ажиллагаа, …

заавал үндсэн дээр цахилгаан станцын үйл ажиллагаа оновчтой гүйцэтгэлийн хэмжигдэхүүн бий болгоход чиглэж байна. Энэ нь ажиллах хүчний үр ашгийг, шинэ удирдлагын систем, эрчим хүчний нэгжийн шинэчлэл нэвтрүүлэх сайжруулах замаар хүрч байна. Гэсэн хэдий ч, дулааны цахилгаан станцууд нь үргэлж санхүүгийн өөрсдийгөө зөвтгөж болохгүй.