Засвар үйлчилгээний төлөвлөгч

Оюу толгой гүний уурхайн төсөл – Уурхай засварын хэлтэст уурхайн талбарт 14 хоног ажиллаж 7 хоног амрах хуваарьтайгаар нэг (1) Засвар үйлчилгээний төлөвлөгч ажлын байранд 2 жилийн хугацаатай гэрээгээр ажиллах ажилтан ...

БАЙГУУЛАХ, ШИНЭЧЛЭХ БОЛОН ТҮҮНИЙ …

Код Ангилал Байвал зохих ИТА ИТА-н ажлын туршлага 2.51.1 Бага, дунд төвөгшилтэй Ус хангамж, ариутгах татуургын ... ашиглалт, засвар, үйлчилгээний чиглэлээр: a. Цэвэр, бохир усны чиглэлээр ...

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

АЖЛЫН ДААЛГАВАР Төслийн нэр: Ухаалаг засаг Төслийн дугаар: 5483-MN Дэд төслийн нэр: Төрийн йлчилгээний нэгдсэн портал хөгжлэх ажлын даалгавар боловсруулах зөвлөх йлчилгээ 1. Ерөнхий зүйл

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР

Захиалагч техникийн саналыг үнэлэн техникийн доод онооны шалгуурыг хангаагүй, эсхүл ажлын даалгавар болон зөвлөх үйлчилгээний тендерийн баримт бичигт заасан шаардлагад нийцээгүй санал ирүүлсэн зөвлөхөд энэ тухай ...

Засвар үйлчилгээний төлөвлөгч

Энэхүү ажлын байрны зорилго нь багийн зорилго, төлөвлөсөн төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд тус нэгжийн засвар үйлчилгээний чиг үүргийн ажлыг компанийн бодлого журмын дагуу хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Тээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ ...

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАВЬЯАТ АЖИЛТАН ЦОЛ, ТЭМДГЭЭР ШАГНАЛАА 2022/07/20 1 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн 2022 оны 6 дугаар сарын мэдээ

Засвар үйлчилгээний төлөвлөгч

Энэхүү ажлын үндсэн үүрэг нь засвар үйлчилгээний төлөвлөгөө нь хөрөнгийн гүйцэтгэлийг оновчтой болгоход чухал ач холбогдолтой юм. Тогтвортой богино болон урт хугацааны засварын ...